ned, júl 16, 2017
Trvanie: 24 min 32 sek
Čo podľa Petra robí dobrého pastiera? Ako má dobré stádo sa správať voči dobrému pastierovi? Ako máme rozoznať dobrého pastiera a dobré stádo? Na tieto všetky otázky nám zodpovedá apoštol na záveru tohto listu.
ned, júl 09, 2017
Trvanie: 22 min 32 sek
Ak kresťan trpí, tak je niečo s ním niečo zlé (?)
ned, jún 25, 2017
Pasáž: Luke 18:9-14
Trvanie: 23 min 30 sek
Odvrátenie sa od hriechu nie je úplná biblická definácia pokánia. Je to ešte kus inak.
ned, jún 18, 2017
Trvanie: 30 min 48 sek
Miloš Myjavec
ned, jún 11, 2017
Trvanie: 37 min 53 sek
Čo je utrpenie kresťana Je utrpenie kresťana nevyhnutné? Ako sa pripraviť na utrpenie Prečo je utrpenie Božou vôľou? Cieľ utrpenia
ned, máj 28, 2017
Trvanie: 34 min 21 sek
Čo je "pokušenie"? Odkiaľ sa berie? ... Nikto sa pokušeniu nevyhne, každý človek pozná jeho moc a silu. Ani Ježiš sa nevyhol, keď bol na zemi...
ned, máj 21, 2017
Trvanie: 25 min 21 sek
Tomáš Mináč 21.5.2017
ned, máj 14, 2017
Trvanie: 40 min 7 sek
Bryan Spears 14.5.2017