Najnovšie kázne
ned, mar 04, 2018
Trvanie: 46 min 25 sek
ned, aug 09, 2015
Trvanie: 38 min 56 sek
S Kristom vidíme mnohé veci, ktoré sme predtým nevideli, napriek tomu veľa nám zostáva skryté a v plnosti to uvidíme až v budúcnosti, keď s Ním budeme tvárou v tvár.
ned, sep 28, 2014
Trvanie: 41 min 38 sek
ned, aug 17, 2014
Trvanie: 36 min 21 sek
ned, jan 19, 2014
Trvanie: 38 min 10 sek
Boh hovorí, človek počúva, verí, poslúchne, je Bohu vďačný, slúži mu s vďakou, úctou a bázňou.
ned, dec 08, 2013
Trvanie: 40 min 34 sek
Kristus vošiel do prítomnosti Božej so svojou vlastnou krvou ako veľkňaz, a tak získal pre nás večné vykúpenie. Urobil to raz a navždy, tým nám všetkým umožnil prístup k Bohu.
ned, okt 20, 2013
Pasáž: Hebrews 3:1-6
Trvanie: 34 min 5 sek
ned, sep 29, 2013
Trvanie: 27 min 42 sek
Ježiš Kristus stojí najvyššie v nebeskej hierarchii.