Tibor Máhrik

Tibor Máhrik

Úloha: kazateľ
Najnovšie kázne
ned, feb 25, 2018
Trvanie: 44 min 59 sek
Tibor Máhrik 25.2.2018
ned, dec 31, 2017
Trvanie: 39 min 21 sek
Mudrci od východu - to nie sú Židia, to nie je chudobná pastierska spodina... Ajmágovia, mienkotvorna elita národa, môže spoznať vteleného Boha. Nesmie sa však spojiť s tými, ktorí túžia len po uplatnení moci (politickej, ekonomickej...). Len na takej ceste, kde hľadáme skutočné odpovede, svieti Betlehemské svetlo...
ned, dec 24, 2017
Pasáž: Luke 2:8-20
Trvanie: 33 min 11 sek
Skupina pastierov patrí na scénu prvých Vianoc. Ich príbeh je úžasný a má čo povedať aj dnešnému človekovi v 21. storočí. Dôvodom je otvorené nebo, z ktorého zaznelo posolstvo anjelov. Kresťanská viera totiž nevyviera z podvedomia človeka, ale z reality duchovného sveta...
ned, okt 29, 2017
Trvanie: 39 min 10 sek
Tibor Máhrik 29.10.2017
ned, máj 28, 2017
Trvanie: 34 min 21 sek
Čo je "pokušenie"? Odkiaľ sa berie? ... Nikto sa pokušeniu nevyhne, každý človek pozná jeho moc a silu. Ani Ježiš sa nevyhol, keď bol na zemi...
ned, apr 09, 2017
Trvanie: 27 min 40 sek
Tibor Máhrik 9.4.2017
ned, mar 26, 2017
Trvanie: 28 min 34 sek
Kto sa z Boha narodil, stáva sa študentom, kde Učiteľom je Kristus. Čo nás učí? Ako dlho? Na čo? Ku čomu? Na tieto otázky budeme spolu hľadať odpoved v Písme.
ned, feb 26, 2017
Trvanie: 21 min 58 sek
Príbeh márnotratného syna je notoricky známy. Predstavuje slobodu, ktorá sa stala neresťou. Arogancia slobody paralyzuje svet Otca. Príbeh jeho brata nie je o nič lepší. Je obrazom arogancie disciplíny, falošnej hypersvätosti, ktorá uráža Otca. Neradi pripúšťame, že oscilujeme medzi týmito dvomi mantinelmi...